Пътно строителна лаборатория

Местоположение: гр.Разград, Община Разград, Област Разград, мобилно оборудване

Акредитирана при ИА „БСА” съгласно БДС EN ISO 17025:2006

Предлагани услуги:
изпитване на:
трошен камък /агрегати за пътни основи и асфалтови покрития;
пясък за пътни настилки;
брашно минерално за асфалтови смеси;
битуми нефтени вискозни за пътно строителство;
битумни емулсии;
смеси асфалтови горещи за пътни настилки/асфалтови смеси;
почви строителни и пътни конструкции;
добавъчни минерални материали/агрегати за бетон;
бетонни смеси, втвърден бетон;
други;

СВЪРЖИ СЕ С НАС