за нас

„ПЪТ КОНСУЛТ” ООД е регистрирана с решение №68/27.01.1999 г. на Разградски окръжен съд. Компанията е специализирана в областта на пътното строителство, проектиране на хоризонтална пътна сигнализация и полагането на хоризонталната пътна маркировка по Републиканската и Общинската пътна мрежа, автомагистрали, площади и паркинги. Дейността на фирмата е свързана с изграждането и поддържането на инфраструктурни обекти, текущо и зимно поддържане, а също и с обезопасяването на националната пътна мрежа. Фирмата работи с множество партньори от всички краища на света.

Основни отрасли, в които работи и предлага конкурентни цени са:

Производство, търговия и полагане на асфалтови смеси

Полагане на хоризонтална маркировка

Транспортно – спедиторска дейност и услуги с механизация

Търговия на едро и дребно с горива и петролни продукти

„Път Консулт” ООД е член на „Българската Строителна Камара”, „Българската Браншова Камара Пътища” и „Българска Браншова Асоциация по Пътна Безопасност”. Следвайки политиката си на развитие „Път Консулт” ООД внедри Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

„Път Консулт” ООД се стреми да модернизира своето производство посредством закупуването на съвременна пътностроителна техника, използване на екологично чисти технологии и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите на фирмата.

Пътно
строителство

Асфалтова база, пътно строителна лаборатория, технологии за изпълнение на земни, пътни работи, както полагане и уплътняване на горещи и студени асфалтови смеси.

Хоризонтална маркировка

Разполагаме със съвременно оборудване на фирмите: HOFMANN GmbH и Graco Line Lazer.

Бензиностанция и ТИР паркинг

Главен път Е70 Русе – Варна, непосредствено до гр. Разград. Комплексът включва: Бензиностанция, Газстанция, Бистро, Автомивка и ТИР паркинг.

Земеделие

Земеделието в България е основен стопански отрасъл. То осигурява изхранването на населението и суровини за леката и хранително-вкусовата промишленост.

СВЪРЖИ СЕ С НАС