Офис: гр. Разград 7200
ул. „Княз Борис I“ № 120

Тел.: +359 84 66 13 28

E-mail: road_konsult@abv.bg

Офис: гр. Исперих 7400
ул.„Индустриална зона” – Асфалтова база

Тел.: +359 84 31 26 63

E-mail: road_konsult@abv.bg

Управител: инж. Пламен Симеонов

GSM: +359 84 66 13 28

E-mail: road_konsult@abv.bg

Главен инженер: инж. Боби Симеонов

GSM: +359 84 66 13 28

E-mail: road_konsult@abv.bg

Икономически директор: Иван Иванов

GSM: +359 84 66 13 28

E-mail: office@patkonsult.com

Звено Маркировки:
инж. Димитър Христов

GSM: +359 84 66 13 28

Звено Маркировки:
инж. Найден Богданов

GSM: +359 84 66 13 28

Свържете се с нас

    Централният офис на фирма    „Път Консулт“ ООД  се намира в северозападната част на  гр. Разград, бул.”Княз Борис I” №120 в сградата на  Пансион „Валяка“.
    Уникалното име на хотела произхожда от стар валяк “Clayton & Shuttleworth”  произведен през 1910 година в град Lincoln, England,  който е  запазен до днес  като уникат.