Кариера за добив и производство на строителни материали

Местоположение: гр.Кубрат, Община Кубрат, Област Разград

Оборудване: Трошачно-пресевна инсталация METSO

Година на производство: 1996

Производителност: 9 тона/час

Предлагани продукти – скални материали с различни фракции за битумни смеси и настилки за пътища и транспортни площи

СВЪРЖИ СЕ С НАС